Gereformeerde Basisschool De Bron

Dr. Kuyperlaan 10 3771 CS Barneveld

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In deze grafieken ziet u de uitstroomadviezen en de niveaus waarop leerlingen in het eerste jaar voortgezet onderwijs terecht komen. We vinden het belangrijk om kinderen een passend advies te geven. Bij dit advies speelt de score op de Eindtoets een rol. Dit is wettelijk vastgelegd. Daarnaast nemen we ook de resultaten uit eerdere jaren en bijvoorbeeld de werkhouding van de leerling mee in ons advies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft voor het laatst in 2010 een bezoek gebracht aan onze school Daarbij is geconstateerd dat het onderwijs op onze school goed is. Het basisarrangement blijft gewoon gehandhaafd.

We maken op school werk van onze kwaliteit daarom hebben we ons eigen kwaliteitssysteem waarbij we regelmatig ons eigen handelen toetsen. Ook ouders worden in de beoordeling van ons onderwijs betrokken. We wachten niet de inspectie af maar stellen ons pro-actief op als het gaat om onze eigen kwaliteit en de plannen om die te versterken.

We leveren als school goede kwaliteit. Om die reden zijn onze plannen helder en weten we waar we naar toe werken. Onze methodes zijn modern en up to date. Binnen handelingsgericht werken werken we doelgericht en planmatig aan de ontwikkeling van kinderen. We analyseren steeds de verschillende data die binnen de school aanwezig is.

Terug naar boven