Gereformeerde Basisschool De Bron

vanaf 1 maart i.v.m. nieuwbouw, tijdelijke locatie Lijsterstraat 6 3772 AV Barneveld 3771 CS Barneveld

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron

Het team

Toelichting van de school

Samen vormen we op de Bron een enthousiast en betrokken team. We werken samen in werkgroepen en leren door middel van intervisie van en met elkaar. Op de Bron zijn we bewust op zoek naar de verschillende talenten die kinderen hebben. We dagen kinderen uit en bieden ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Evengoed als de kinderen werken leerkrachten ook aan de ontwikkeling van hun talenten.

In de gegevens die u hier ziet zijn ook de personeelsleden meegenomen die op het bestuurskantoor werken. We werken op dit moment met 11 personeelsleden op de Bron. Het gaat om 7 leerkrachten, 1 IB-er, 1 onderwijsassistent, 1 administratief medewerker en een directeur. Met elkaar maken we gebruik van de aanwezige ervaring en nieuwe ideeën van startende leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven