Gereformeerde Basisschool De Bron

Dr. Kuyperlaan 10 3771 CS Barneveld

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Bron!

Wij zijn een Bijbelgetrouwe school. Dit betekent dat we de kinderen uit de Bijbel vertellen, met hen in gesprek gaan over hoe we christen zijn.  Samen mogen we Jezus volgen. We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is tussen thuis en school.

Op de Bron zijn we bewust op zoek naar de verschillende talenten die kinderen hebben. We dagen kinderen uit en bieden ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. We helpen de kinderen om hun eigen talenten te leren kennen en gebruiken.

Wilt u na het lezen van dit Venster nog meer weten? Neem een kijkje op onze website of kom eens langs: in een persoonlijk gesprek vertellen we graag mee over onze school en kunt u zelf de sfeer proeven. Welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • natuurplein
  • Jezus liefde uitstralen
  • talenten
  • samenwerken
  • persoonlijk leiderschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

GBS De Bron groeit: in 2016 is er gestart met een extra instroomgroep. Ouders kiezen voor De Bron vanwege de duidelijke visie en identiteit van de school. 'The leader in me' (Covey) is als visie schoolbreed geimplementeerd. Daarnaast biedt De Bron positief Christelijk onderwijs waar Christenen uit verschillende kerkelijke gemeenten zich bij thuis kunnen voelen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Bron is er de mogelijkheid om op school te blijven eten. De kinderen eten dan bij de eigen leerkracht in de groep. Daarna begeleiden TSO ouders de kinderen tijdens het spel buiten of binnen. We hebben korte lijnen tussen deze ouders en de leerkrachten. Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen een fijne tijd hebben tussen de middag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven