Willem van Oranje School Hervormde School Basisonderwijs

Lange Voren 88 3773 AS Barneveld

  • Creatieve ontwikkeling is naast kennisoverdracht een wezenlijk onderdeel.
  • Leerlingen en ouders ontmoeten elkaar.
  • Duidelijke regels zijn van belang.
  • De leerling voelt zich veilig en geborgen.
  • 'Samen school zijn' is ons motto.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de leerling-enquête blijkt dat de kinderen aan school een 8+ geven voor het welbevinden en een 9- voor sociale/fysieke veiligheid. Hier zijn we heel dankbaar voor, en we werken elke dag aan verbetering.
Tevredenheid
8,4

Terug naar boven