Willem van Oranje School Hervormde School Basisonderwijs

Lange Voren 88 3773 AS Barneveld

  • Creatieve ontwikkeling is naast kennisoverdracht een wezenlijk onderdeel.
  • Leerlingen en ouders ontmoeten elkaar.
  • Duidelijke regels zijn van belang.
  • De leerling voelt zich veilig en geborgen.
  • 'Samen school zijn' is ons motto.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een invalpool, hoewel die door de krapte op de arbeidsmarkt niet rijk gevuld is. Naar huis sturen van leerlingen wordt zoveel mogelijk voorkomen, soms kan het niet anders.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we doelgericht aan de taalontwikkeling van de leerlingen. Ook is de motorische ontwikkeling een aandachtspunt. Vanaf groep 3 werken we binnen de groepen bij rekenen en taal vanuit dezelfde beginsituatie in drie niveaus. Na een gezamenlijke start werkt groep A aan de verdiepingsstof met daarna extra verrijkende stof, groep B verwerkt de aangeboden stof vanuit de methode en groep C werkt aan de basisstof. In toenemende mate worden digitale middelen ingezet. We gebruiken daarbij de adaptieve software van Gynzy.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij behoren bij het samenwerkingsverband 'Rijn en Gelderse Vallei'. We geven onderwijs op maat. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de school

Meer begaafde leerlingen krijgen extra uitdaging in de plusgroep binnen de Willem van Oranjeschool. We stimuleren hen om creatieve oplossingen te vinden. Elke dinsdagmorgen en donderdagmorgen  is er voor hoogbegaafde leerlingen een plusklas voor onze scholen binnen De Drieslag

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven