Kindcentrum de Branding

Lange Voren 90 3773 AT Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school heeft 170 respondenten uitgenodigd om de oudertevredenheidspeiling in te vullen, met een minimale aantal respondenten van 76 voor de vereiste betrouwbaarheid. 85 Ouders hebben de lijst ingevuld. 

De uitkomsten van het oudertevredenheid onderzoek zijn besproken in de MR en met het ouderpanel. Het beeld wat naar voren komt in het tevredenheidsonderzoek, wordt ten dele herkend door ouderpanel en MR. De aanbevelingen van de ouders ten aanzien van communicatie over leerprestaties van leerlingen en over een doorgaande lijn in oudercommunicatie, zijn meegenomen in het schoolontwikkelplan van 2019-2020. Verder hebben de uitkomsten geresulteerd in onder andere een vernieuwde opzet van oudercontacten.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven