Kindcentrum de Branding

Lange Voren 90 3773 AT Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt gedaan door eigen Poolleerkrachten, die voldoen aan onze kwalteitseisen.

Incidentele vervanging verlopen via IPPON.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande onderdelen zijn onderdeel van het thematisch onderwijs wat wij geven.

Andere vakgebieden zoals zelfstandig werken, creatieve werkvormen (knutselen) en sociale vorming (samen spelen) zijn verwerkt in het lesprogramma in de groepen 1-2.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen onze stichting zijn recent diverse zgn. audits (kwaliteitsonderzoeken) geweest.

De basisondersteuning op de Branding is volgens de visitatoren goed op orde.

De school heeft de afgelopen jaren te maken gehad met wisselende intern begeleiders door oorzaken die buiten hun invloed lagen. Het team heeft desondanks de ondersteuningsstructuur gehandhaafd en kans gezien nieuwe ontwikkelingen door te voeren

Er hangt een prettige werksfeer op de beide locaties van De Branding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het algemeen zijn de beide locaties erop gericht de onderwijsbehoeftes van alle leerlingen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Hierdoor is passend onderwijs zoveel mogelijk realiseerbaar.

Er is een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, er wordt Levelwerk aangeboden voor leerlingen die meer aan kunnen. Binnen onze stichting wordt een externe Plusklas ingezet voor leerlingen die binnen de reguliere aanpak nog steeds te weinig uitdaging hebben.

Voor leerlingen die uitvallen, worden met name onderwijsassistenten ingezet. De leerkracht kan ervoor kiezen juist kleine groepen leerlingen extra instructie te geven, terwijl de assistenten in de groep zijn. De assistenten kunnen ook met kleine groepen leerlingen leerstof extra oefenen, bijvoorbeeld door het zgn. toneellezen (op een speelse manier extra oefenen met technisch lezen) of letters flitsen voor jonge leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is een een goed samenwerkend onderbouwteam op beide locaties aanwezig met veel kennis over het jonge kind. Zij zorgen samen voor een goede start en doorgaande ontwikkelingslijnen op De Branding

Terug naar boven