Kindcentrum de Branding

Lange Voren 90 3773 AT Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Branding

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van PCBS kindcentrum de Branding. 

U vindt op deze site meer informatie over onze school en relevante gegevens. Wilt u meer weten over onze school, dan verwijzen we u door naar onze school website of u kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De 7 gewoonten Leader in Me
  • Samenwerkend
  • doelgericht leren
  • continurooster
  • voor- en naschoolse opvang

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Locatie Veller van De Branding is een groeiende locatie vanwege de ligging in de nieuwbouwwijk Veller en Eilanden

Locatie Norschoten De Branding is een stabiele locatie en ligt in de wijk Norschoten

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
305
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Om ruimte te geven aan onze peilers op gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen; eigenaarschap, verantwoordelijkheid en respect, maken wij gebruik van verschillende protocollen. Zo zorgen wij voor eenduidige en heldere stappen in aanpak op De Branding.

Terug naar boven