Kindcentrum De Branding Veller

Tusolaan 4 3772 WP Barneveld

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Branding Veller

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de scholenpagina van Kindcentrum De Branding Veller. De Branding Veller is een nevenlocatie van De Branding Norschoten. De kinderen wonen veelal in de wijk Veller. Onze locatie is een Kindcentrum dat kinderdagopvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang aanbied. We zitten in een relatief nieuw gebouw.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijke identiteit
  • samenwerkend leren
  • ontdekkend leren
  • goed pedagogisch klimaat
  • ouders zijn partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Branding Veller is een groeilocatie. Dat betekent dat we veel instroom aan de onderkant hebben. Op onze website vindt u meer informatie over onze aanmeldingsprocedure en aannamebeleid
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven