Daltonschool Lange Voren

Lange Voren 92 3773 AT Barneveld

Schoolfoto van Daltonschool Lange Voren

In het kort

Toelichting van de school

Wij heten u van harte welkom op de schoolpaginga van Daltonschool Lange Voren. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Daltonschool Lange Voren. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Graag geven wij een onderbouwing van de cijfers zoals deze op de pagina te vinden zijn omdat wij vinden dat alleen kale cijfers te weinig recht doen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Op Daltonschool Lange Voren werken we elke dag hard om waarde toe te voegen aan de ontwikkeling van al onze leerlingen. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Lange Voren is een school in de wijk Norschoten. De school trekt kinderen vanuit de verschillende wijken in Barneveld en ook Kootwijkerbroek. Het leerlingaantal van de school is de laatste jaren stabiel te noemen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven