Rehoboth so cluster-4

Schoutenstraat 113 3771 CH Barneveld

  • Schoolfoto van Rehoboth so cluster-4
  • Schoolfoto van Rehoboth so cluster-4

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het schoolvenster van de Rehobothschool! De Rehobothschool heeft verschillende afdelingen namelijk:

* Voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

* Voor zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3)

* Voor leerlingen met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek. (cluster 4)

Op de Rehobothschool volgen kinderen speciaal onderwijs. Gewone kinderen die door een beperking en andere zorgvragen speciaal onderwijs verdienen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust
  • Ruimte
  • Regelmaat
  • Respect
  • Relatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?