Integraal Kindcentrum Juliana

Wethouder Rebellaan 142 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november is de vragenlijst over de tevredenheid onder de ouders uitgezet. We hebben dit jaar gebruikgemaakt van de vragenlijsten van Vensters PO. Deze zijn uitgezet bij de ouders via Parro. Elk gezin heeft 1 uitnodiging ontvangen. De eerste verzorger van elk gezin heeft deze via Parro ontvangen. We kwamen tot de ontdekking dat niet alle eerste verzorgers aan Parro waren gekoppeld. Verschillende ouders hebben dit aangegeven en dit is opgelost.

De vragenlijst is door 37% van de ouders ingevuld. Het cijfer dat de ouders  ons geven is een 8,2. We zijn met dit resultaat heel tevreden. Hartelijk dank aan de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. 

De uitkomst van de vragenlijst laat ons een goed en reëel beeld zien hoe ouders over onze school denken. 

  • De sfeer, omgang en veiligheid (Schoolklimaat) wordt goed gescoord. 92% van de ouders is tevreden over de sfeer op school. De meeste kinderen gaan met plezier naar school. Ouders vinden dat het contact met de leerkrachten goed verloopt. 
  • Het onderwijs wat wij bieden wordt gescoord met gemiddeld een 8,1. Ouders zijn tevreden met het aanbod, dat hun kinderen leren op school en de leerkrachten worden gezien als vakbekwaam. Als ouders aangeven dat het niveau wat wij aanbieden niet bij hun kind past, dan pakken wij dat op. Als de leerkrachten dit zelf signaleren, bespreken we dit ook met ouders. Soms tussendoor, soms met de ontwikkelgesprekken.
  • Communicatie vinden wij heel belangrijk. Via de Nieuwsflitsen en Parro informeren wij de ouders over wat er allemaal gaande is op school. We proberen informatie te bundelen, zodat ouders geen overload aan informatie krijgen. De leerkrachten communiceren via Parro wat er in de groep gebeurt. Specifieke informatie over een kind wordt vaak via Parro, de mail of aan de telefoon besproken. Waar nodig, nodigen wij ouders uit voor een gesprek op school. We willen ons graag blijven ontwikkelen om de communicatie met ouders over hun kind nog beter te laten verlopen. We staan hiervoor ook open voor suggesties.

In dezelfde periode is er ook een tevredenheidspeiling gehouden onder het personeel(onderwijs). De gemiddelde score was een 8.4 Deze resultaten worden in het team besproken.

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven