Integraal Kindcentrum Juliana

Wethouder Rebellaan 142 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst blijkt dat zelfregulering en leren leren belangrijke onderdelen zijn voor de leerlingen. We zijn hiervoor al beleid aan het ontwikkelen en we verwachten dat dit aansluit bij de vraag van leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De uitkomsten laten zien dat de ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. 
Enkele aandachtspunten die worden aangedragen zijn reeds opgenomen in het jaarplan. Te denken valt hierbij aan het openstellen van het ouderportaal. Het actief betrekken van de ouders bij het te ontwikkelen beleid. En het oppakken van activiteiten waar ouders bij zijn betrokken. (door corona zijn veel van deze activiteiten gecanceld)

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven