Integraal Kindcentrum Juliana

Wethouder Rebellaan 142 3771 KA Barneveld

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum Juliana

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op deze pagina. We willen u graag informeren over Integraal Kindcentrum Juliana. IKC Juliana is onderdeel van Stichting De Drieslag. 

Kernwoorden voor IKC Juliana zijn openheid, structuur en duidelijkheid. Dit is terug te zien in ons schoolgebouw. We bieden christelijke kinderopvang en onderwijs op maat. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. We bieden een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar. We zijn een team dat zich voortdurend ontwikkeld. 

We nodigen u graag uit voor een rondleiding in ons gebouw. Dat biedt ons gelijk de gelegenheid om te vertellen waar we als IKC Juliana voor staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • bijbel als basis
  • ieder kind is uniek
  • IKC Juliana zijn we samen
  • een veilig IKC Juliana
  • kinderopvang/onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het voedingsgebied van IKC Juliana is de Vaarst en de Lors. Er komen meer jonge gezinnen wonen in deze wijken en dat betekent dat er meer kinderen komen wonen. Dit vertaalt zich in een groei van het aantal leerlingen. Daarnaast zijn er verschillende ouders die kiezen voor het specifieke onderwijsconcept van IKC Juliana.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
255
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Scholen in het primair onderwijs zijn verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Dat is voor ons als IKC Juliaan een vanzelfsprekendheid. In de Wet Veiligheid op school staat beschreven dat scholen pesten moeten aanpakken en de veiligheid voor leerlingen op school moeten vergroten. Wij hanteren daar de kanjertraining voor en hebben een doordacht veiligheidsplan waarin op stichtingsniveau staat beschreven hoe we dit vormgeven binnen de stichting. IKC Juliana wil de veiligheid van alle leerlingen waarborgen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

Terug naar boven