Openbare Basisschool De Lijster

Lijsterhof 6 3772 AA Barneveld

  • Op onze school is iedereen welkom en ondersteunen we het convenant "Ontmoeten is gewoon doen!"
  • In onze natuurhoek is ook ruimte voor een zwerfboekenstation.
  • Regelmatig wordt er tijdens thema's met techniek gewerkt.
  • In onze methodes wordt de leerstof verwerkt op het individuele niveau wat past bij de leerling.
  • Met een o.a. portfolio wordt voor ouders en leerlingen zichtbaar gemaakt waaraan gewerkt wordt. Wat gaat goed en wat heeft aandacht nodig.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Bij de uitslag zien we dat de overgrote meerderheid van onze leerlingen op bijna alle vragen tevreden of zeer tevreden scoort. Er zijn bijna geen onvoldoendes. De leerlingen waarderen de lessen op school gemiddeld met een 8,3. Een prachtige score. Vorige jaar was dit nog hoger met een 9,0. De leerlingen zijn zeer tevreden over hoe wij als leerkrachten de lessen verzorgen op school. Kritisch zijn ze nog over de sfeer in de groep. Daar is al veel verbeterd, maar dit kan nog sterker. Als school zijn we aan de slag gegaan met het inzetten van HIRO-schooljudo. Een methode om de sociale vaardigheden en de sfeer in de groep te verbeteren, op basis van de judo-kernwaarden. Bij het rapportcijfer voor de school hebben we zelfs tienen gekregen. Het rapportcijfer voor de school is een 8,3 ( vorig jaar een 8,6 ). We kunnen dus wel stellen dat de leerlingen gemiddeld gezien ruimschoots tevreden zijn over de school.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar wordt een Ouder Tevredenheids Onderzoek afgenomen door middel van een online vragenlijst via ons eigen digitale communicatiesysteem. De resultaten hiervan vindt u onderaan deze pagina in de verschillende PDF-bestanden. De ouders zijn over het algemeen ruimschoots tevreden. De school scoort gemiddeld een mooie 7,5 als rapportcijfer. Aandachtpunten uit deze enquete worden verwerkt in het jaarplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven