Openbare Basisschool De Lijster

Lijsterhof 6 3772 AA Barneveld

  • Op onze school is iedereen welkom en ondersteunen we het convenant "Ontmoeten is gewoon doen!"
  • In onze natuurhoek is ook ruimte voor een zwerfboekenstation.
  • Regelmatig wordt er tijdens thema's met techniek gewerkt.
  • In onze methodes wordt de leerstof verwerkt op het individuele niveau wat past bij de leerling.
  • Met een o.a. portfolio wordt voor ouders en leerlingen zichtbaar gemaakt waaraan gewerkt wordt. Wat gaat goed en wat heeft aandacht nodig.

In het kort

Toelichting van de school

Wij werken thematisch en leerlingen verwerken de leerstof op hun eigen individuele niveau.

Bekijk hier het filmpje met een digitale rondleiding door de school.

OBS De Lijster staat sinds 1977 midden in de Vogelbuurt van Barneveld. Op onze school krijgen zo’n 110 leerlingen les van een professioneel team. Net als de vogel de Lijster, die in diverse werelddelen voorkomt, komen ook onze kinderen uit veel verschillende landen. In oktober 2011 heeft de school haar intrek genomen in een modern, nieuw gebouw.

Onze missie is: "Leer wie jij kunt zijn". Samenwerken, plezier, spelend leren, zelfstandig werken en geborgenheid zijn onze kernwaarden.

Wij werken met een nieuwe concept. In alle groepen wordt thematisch gewerkt, waarbij alle vakken zoveel mogelijk geïntegreerd zijn. Hierdoor scheppen we ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid geprikkeld. Vakken komen in een logische samenhang aan bod, waardoor ons onderwijs krachtig en betekenisvol is. Bij ons op school kunnen kinderen leerstof verwerken op hun eigen persoonlijke niveau.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Plezier
  • Spelend leren
  • Geborgenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er stromen gemiddeld 13 tot 15 leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaren stroomden er grotere groepen leerlingen uit, waardoor het leerlingenaantal iets daalde. Jaarlijks stromen gemiddeld zo'n 10 tot 15 leerlingen in. Dit jaar is de instroom hoger dan gemiddeld, waardoor het leerlingaantal weer iets gestegen is.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende mogelijkheden voor naschoolse opvang. Ook tijdens een studiedag kunnen kinderen opgevangen worden. OBS De Lijster heeft een convenant met de volgende organisatie:

DOL FIJN Kinderopvang

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De anti-pestcoördinator binnen onze school is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leraren met betrekking tot pesten. Dit aanspreekpunt coördineert het veiligheidsbeleid van de school en monitort de veiligheidsbeleving binnen de school. Binnen onze school is M. van de Brink de anti pestcoördinator. De functie van de vertrouwenspersoon is binnen STEV belegd bij een externe partner. In eerste instantie is op schoolniveau de IB’er het eerste aanspreekpunt binnen de school voor wat betreft klachten. Mocht de IB’er het noodzakelijk achten, zal zij u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 

Er is wekelijks een spreekuur in de school door de schoolmaatschappelijk werkster van het CJG. Hier kunnen kinderen, maar ook vooral ouders te recht met vragen of advies.

Terug naar boven