Openbare Basisschool De Lijster

Lijsterhof 6 3772 AA Barneveld

  • Spelen met natuurlijke elementen, leuk en leerzaam.
  • Van de groep 8 van 2013 kreeg de school een set met verkeersborden cadeau. Tegenwoordig heet het schoolplein "Lijsterplein".
  • Regelmatig wordt er met projecten gewerkt. Ouders worden dan b.v. uitgenodigd voor een tentoonstelling.
  • Op onze school is iedereen welkom en ondersteunen we het convenant "Ontmoeten is gewoon doen!"
  • Op de Lijster wordt ook aandacht besteed aan Natuur en Techniek en is Duurzaamheid onderdeel van het leerproces.

In het kort

Toelichting van de school

Wij werken thematisch en leerlingen verwerken de leerstof op hun eigen individuele niveau.

Bekijk hier het filmpje met een digitale rondleiding door de school.

OBS De Lijster staat sinds 1977 midden in de Vogelbuurt van Barneveld. Op onze school krijgen zo’n 110 leerlingen les van een professioneel team. Net als de vogel de Lijster, die in diverse werelddelen voorkomt, komen ook onze kinderen uit veel verschillende landen. In oktober 2011 heeft de school haar intrek genomen in een modern, nieuw gebouw.

Onze missie is: "Leer wie jij kunt zijn". Samenwerken, plezier, spelend leren, zelfstandig werken en betrokkenheid zijn onze kernwaarden.

Wij werken met een nieuwe concept: TOTAAL-Onderwijs. In alle groepen wordt thematisch gewerkt, waarbij alle vakken zoveel mogelijk geïntegreerd zijn. Hierdoor scheppen we ruimte voor betrokkenheid en wordt de natuurlijke nieuwsgierigheid geprikkeld. Vakken komen in een logische samenhang aan bod, waardoor ons onderwijs krachtig en betekenisvol is. Bij ons op school kunnen kinderen leerstof verwerken op hun eigen persoonlijke niveau.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Plezier
  • Spelend leren
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er stromen gemiddeld 13 tot 15 leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs. Afgelopen jaren stroomde er grotere groepen leerlingen uit, waardoor het leerlingaantal iets gedaald is. Jaarlijks stromen gemiddeld zo'n 10 tot 15 leerlingen in.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er zijn verschillende mogelijkheden voor naschoolse opvang. Ook tijdens een studiedag kunnen kinderen opgevangen worden. OBS De Lijster heeft een convenant met de volgende organisatie:

DOL FIJN Kinderopvang

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De anti-pestcoördinator binnen onze school is aanspreekpuntvoor leerlingen, ouders en leraren met betrekking tot pesten. Dit aanspreekpunt coördineert het veiligheidsbeleid van de school en monitort de veiligheidsbeleving binnen de school. Binnen onze school is M. van de Brink de anti pestcoördinator. De functie van de vertrouwenspersoon is binnen STEV belegdbij een externe partner. In eerste instantie is op schoolniveau de IB’er heteerste aanspreekpunt binnen de school voor wat betreft klachten. Mocht de IB’er het noodzakelijk achten, zal zij u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. 

Terug naar boven