Plantijn

Nederwoudseweg 19 A 3772 TD Barneveld

  • Regelmatig lezen oudere kinderen voor aan jongere kinderen.
  • boekenplanken en schilderijen van letters en cijfers
  • De geschilderde boekenkast bij de trap.
Net echt!
  • heerlijk vingerverven
  • De schrijver Thijs Goverde op bezoek bij groep 7-8

In het kort

Toelichting van de school

Plantijn is een moderne basisschool met een open cultuur, gericht op respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Het gepersonaliseerd leren van elke leerling op didactisch, sociaal en persoonlijk gebied staat centraal. We geven instructie op eigen niveau in dynamische instructiegroepen en de leerkrachten zijn vakspecialist. We maken leerlingen eigenaar van hun ontwikkeling middels leergesprekken en portfolio’s. We geloven in de kracht van ‘samen’, wat we creëren in alle lagen van onze organisatie, van leerling tot externen. Als 'minimaatschappij' willen we dat onze leerlingen als zelfbewuste wereldburger Plantijn verlaten. Kort samengevat in onze missie: Leer wie jij kunt zijn!-

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Samen
  • Gepersonaliseerd
  • Dynamisch
  • Engels

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Plantijn heeft op dit moment 120 leerlingen. We zijn een relatief kleine basisschool, waardoor iedere leerling gezien wordt en de aandacht krijgt die hij/zij verdient. Als openbare basisschool is iedereen welkom. Op Plantijn zien we leerlingen met verschillende achtergronden, wat een mooie basis vormt om op te groeien als wereldburger.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven