Christelijke Basisschool Smitshoek

Riederhof 37 2993 XJ Barendrecht

  • Aan de instructietafel maakt de leerkracht tijd voor kinderen die extra aandacht aandacht nodig hebben.
  • De verwerking van een aantal hoofdvakken wordt vanaf groep 4 op tablets gemaakt.
  • Vanaf groep 5  is er Rots- en Watertraining van onze eigen trainers. Tegen pesten -> voor een sociaal veilig klimaat.
  • Met de kunstenaars van Humanitas samenwerken aan een schilderij- samen talenten ontdekken.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In 2018 is de leerlingtevredenheidspeiling afgenomen onder de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8.

De uitkomst hiervan vindt u in de bijlage. Bij het ontwerpen van ons nieuwe schoolplan (2019-2023) hebben wij de behoefte van onze leerlingen nadrukkelijk meegenomen. Dit zijn speerpunten voor de komende jaren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2018 is de oudertevredenheidspeiling afgenomen. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het schoolplan 2019-2023. Ons volledige schoolplan ligt voor u ter inzage op school.

Via Social Schools en op de startbijeenkomst zullen wij actief onze doelen voor het betreffende schooljaar met u delen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven