Christelijke Basisschool Smitshoek

Riederhof 37 2993 XJ Barendrecht

 • Aan de instructietafel maakt de leerkracht tijd voor kinderen die extra aandacht aandacht nodig hebben.
 • De verwerking van een aantal hoofdvakken wordt vanaf groep 4 op tablets gemaakt.
 • Vanaf groep 5 is er Rots- en Watertraining van onze eigen trainers. Tegen pesten -> voor een sociaal veilig klimaat.
 • Met de kunstenaars van Humanitas samenwerken aan een schilderij- samen talenten ontdekken.

In het kort

Toelichting van de school


Op CBS Smitshoek maak je een goede start! Naast leerprestaties vinden wij het vanuit onze open christelijke identiteit belangrijk dat wij elkaar ruimte geven, elkaar waarderen en respecteren. Op onze school kom je met plezier, word je nieuwsgierig, leer je vrienden maken, problemen oplossen, je talenten ontwikkelen en krijg je zelfvertrouwen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • De kracht van SAMEN groeien!
 • KRACHTIG onderwijs
 • GELOOFwaardig
 • jouw TALENT onze PASSIE
 • alleen SAMEN

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door de indeling van onze gebouwen voelt onze grote school als kleinschalig voor onze kinderen, ouders en teamleden.
Op onze hoofdlocatie zijn steeds 4 klaslokalen verenigd in een unit die is afgesloten door klapdeuren. De kinderen verblijven in de klas of in deze vaste unit.
Op onze locatie Brandsma-akker zijn de lokalen op de eerste verdieping gegroepeerd in een overzichtelijke gang, gescheiden door klapdeuren waarbij dezelfde jaargroepen naast of tegenover elkaar gesitueerd zijn. Op de begane grond bevinden zich twee kleuterlokalen tegenover elkaar.
Onze locatie Kouwenhoven-akker herbergt alleen de groepen 7 en 8 in twee lokalen op de begane grond en 6 lokalen op de eerste verdieping.

Maak gerust een afspraak om onze school 'in bedrijf' te zien. U kunt dan de duidelijke structuur, warmte en rust in onze school zelf ervaren.

Een grotere school heeft veel voordelen:

 1. Door meerdere groepen van hetzelfde leerjaar, maken teamleden optimaal gebruik van elkaars kwaliteiten. Samen voorbereiden verhoogt de kwaliteit van de lessen;
 2. Op onze school zijn 3 vakdocenten voor bewegingsonderwijs, 2 vakdocenten voor drama. We hebben een eigen plusklas 'GroeiLAB' ;op iedere locatie hebben wij een ProefLAB, een lokaal voor onderzoekend leren in het kader van Wetenschap en Techniek;
 3. We hebben een logopedist en een therapeut voor motorische oefentherapie in onze school;
 4. Voor kwetsbare kinderen bieden we GLOBE aan.
 5. We hebben een professioneel EVENTS-team wat leuke activiteiten voor de kinderen organiseert en hierin de leerkrachten ondersteunt.

De prognose is dat ons leerlingenaantal iets zal afnemen. Dit heeft te maken met de demografische groei van de wijk Carnisselande. Er ontstaat een moment dat er meer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan in de wijk dan naar de basisschool. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
906
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het gelijke dagen model geeft rust in de school. De kinderen lunchen tussen de middag met hun eigen juf of meester. Dit draagt bij aan het positieve klimaat in de groep. Ook ouders geven aan het prettig te vinden dat ze niet zo hoeven te haasten tussen de middag. Na schooltijd is er nog lekker veel tijd om te spelen.

Alle kinderopvangorganisaties in de nabije omgeving komen op onze school. Zij hanteren een breng- en haalservice voor de kinderen voor voorschoolse- en naschoolse opvang. Kibeo is inpandig op alle locaties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een sociaal veilige leeromgeving vinden wij heel belangrijk! Pas als kinderen zich veilig voelen komen ze tot optimale ontwikkeling.

Wij besteden op CBS Smitshoek dagelijks aandacht aan het creëren van een sociaal veilige leeromgeving, of anders gezegd: een positief, op leren gericht groepsklimaat. We leren kinderen nadrukkelijk goed voor zichzelf te zorgen, niet omdat we kinderen willen leren dat zij als individu centraal staan en dat de wereld alleen om hen draait. Nee, wij zijn ervan overtuigd dat als je jezelf waardeert, je echt van toegevoegde waarde kunt zijn voor een ander. Daar beginnen we bij de kleuters al mee. We leren kinderen d.m.v. taal aan te geven wat ze nodig hebben om zich fijn te voelen, maar ook om op een respectvolle manier hun grenzen aan te geven. Hoe beter je dit leert, des te kleiner de kans dat je het slachtoffer wordt van pesten. Dit maakt onderdeel uit van ons anti-pestbeleid en richt zich enorm op het voorkomen van pesten. Al direct vanaf de eerste schooldag bouwen wij bewust aan een positieve groep door de inzet van de "Gouden Weken". 

Wij monitoren de veiligheidsbeleving van onze leerlingen tenminste 2 maal per jaar. We gebruiken hiervoor bij de kleuters het observatie instrument “Digikeuzebord” en vanaf groep 3 “ZIEN”. De leerkrachten zijn geschoold in de interpretatie van de lijsten en zijn vaardig om, indien nodig, handelingsplannen op te stellen.  

Vanaf groep 5 vullen ook de leerlingen zelf 2 maal per jaar een lijst in over hun welbevinden. 

Wij hebben op onze school meerdere veiligheidscoördinatoren aangesteld; 3 personen voor sociale en fysieke veiligheid en arbo.

Daarnaast is een contactpersoon benoemd. Zij is geschoold in de nieuwe meldcode m.b.t. 'kindermishandeling en huiselijk geweld'.     

Terug naar boven