Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoefslag 20 2992 VH Barendrecht

  • Hoefslag 20
  • De leerlingen werken in alle groepen met chromebooks. Dit in combinatie met spelmateriaal (gr 1/2), methoden en schriften
  • Al jong leren de kinderen doelen stellen en hun werk te reflecteren. We vergroten op deze manier de betrokkenheid en motivatie.
  • Een leeromgeving met hoeken en spelmaterialen, die variëren en uitnodigen tot ontdekken en spel.
  • In de groepen gebruiken we denksleutels, een methode om alle denkvaardigheden en ook het creatieve brein te stimuleren.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De groepen 3 t/m 8 werken met het leerlingvolgsysteem van IEP. Bij de toetsen van IEP staat niet de toets maar de leerling centraal. Op Het Kompas vinden we eigenaarschap van leerlingen belangrijk. Het IEP-leerlingvolgsysteem sluit daar goed op aan. Door met leerlingen in gesprek te gaan over de resultaten wordt de betrokkenheid van leerlingen vergroot. De focus ligt hierbij op de groei van de individuele leerling. Deze resultaten worden ook een aantal keer per jaar met u en uw kind besproken. Naast taal en rekenen biedt het inzicht in sociaal- emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. 

In de groepen 1 en 2 gebruiken we een observatiesysteem. Door dit systeem kunnen we de ontwikkeling van het kind goed volgen en ons onderwijsaanbod daarbij zo goed mogelijk aan laten sluiten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Veel leerlingen gaan naar CSG Calvijn. Ook vinden de leerlingen hun weg op het Daltoncollege, de Focus beroepsacademie, het Edudelta en soms andere scholen in de regio. Het percentage dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat wisselt van jaar tot jaar. In de laatste jaren was het gemiddelde: 60% naar HAVO/VWO, 40% naar MAVO/VMBO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven