Protestants Christelijke Basisschool Het Kompas

Hoefslag 20 2992 VH Barendrecht

  • Hoefslag 20
  • De leerlingen werken in alle groepen met chromebooks. Dit in combinatie met spelmateriaal (gr 1/2), methoden en schriften
  • Al jong leren de kinderen doelen stellen en hun werk te reflecteren. We vergroten op deze manier de betrokkenheid en motivatie.
  • Een leeromgeving met hoeken en spelmaterialen, die variëren en uitnodigen tot ontdekken en spel.
  • In de groepen gebruiken we denksleutels, een methode om alle denkvaardigheden en ook het creatieve brein te stimuleren.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS Het Kompas.

De school waar kinderen na acht jaar onderwijs sociaal en zelfstandig zijn en vertrouwen hebben in zichzelf en elkaar. Een Kompaskind is weerbaar, breed ontwikkeld en authentiek. Een Kompaskind kent zijn sterke en zwakke punten, is ambitieus en gemotiveerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Doelgericht
  • Samenwerken, sociaal
  • Vertrouwen in zichzelf

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school bevindt zich op de Hoefslag. De peuters worden professioneel opgevangen door Eiland Marlyne. Ook de BSO is geregeld door Eiland Marlynw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
311
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven