Basisschool De Hoeksteen

Kruidentuin 6a 2991 RK Barendrecht

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

‘Gun alle kinderen alle kansen, maak hun leven rijk en betekenisvol!’

Dit is het. Ons vertrekpunt, ons motto, onze ambitie. Vanuit de liefde voor ons mooie vak en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd willen wij het verschil maken voor uw kind! In onze prachtige accommodatie richten wij de komende jaren een krachtig kindcentrum in waarin ontwikkeling en onderwijs hand in hand zullen gaan en waar wij willen zorgen voor kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Veelzijdigheid
  • Vernieuwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Hoeksteen is een relatief kleine, veilige en overzichtelijke school, waar het leerlingaantal al een aantal jaren rond de 190 kinderen ligt. Door de nieuwbouw en de goede inhoudelijke samenwerking in ons kindcentrum met alle sociale partners zien wij wel een lichte groei in het aantal leerlingen. Wij verwachten dat het aantal kinderen in de komende jaren oploopt tot maximaal 230.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven