Basisschool De Hoeksteen

Kruidentuin 6a 2991 RK Barendrecht

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

In het kort

Toelichting van de school

‘Gun alle kinderen alle kansen, maak hun leven rijk en betekenisvol!’

Dit is het. Ons vertrekpunt, ons motto, onze ambitie. Vanuit de liefde voor ons mooie vak en de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd willen wij het verschil maken voor uw kind! In onze prachtige accommodatie richten wij de komende jaren een krachtig kindcentrum in waarin ontwikkeling en onderwijs hand in hand zullen gaan en waar wij willen zorgen voor kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Verantwoordelijkheid
  • Veelzijdigheid
  • Vernieuwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het voorjaar van 2017 is De Hoeksteen gehuisvest in een prachtig mooie en nieuwe multifunctionele accommodatie ‘De Kruidentuin’. In samenwerking met gemeente Barendrecht, Centrum voor Jeugd en Gezin en kinderopvang Eiland Marlyne bouwen wij hier een ijzersterk en zo kansrijk mogelijk netwerk voor ieder kind. De Hoeksteen is een relatief kleine, veilige en overzichtelijke school, waar het leerlingaantal al een aantal jaren rond de 200 kinderen ligt.

CBS de Hoeksteen is een Christelijke basisschool in beweging. We zijn in beweging doordat we continu in ontwikkeling zijn, we geloven immers in een levenlang leren, maar ook doordat wij geloven dat door de kinderen voldoende bewegingsmomenten aan te bieden, we hen leren hoe leuk en gezond bewegen is. We bieden twee keer per week bewegingsonderwijs aan, maar ook tijdens les- en pauzemomenten zijn de leerlingen actief. We zetten bewegend leren in tijdens de lessen door gebruik te maken van onze beweegtrap, deskbikes en andere beweegmaterialen. Tijdens de pauzes werken we met de methodiek van Beweegwijs, waarbij alle kinderen actief buitenspelen in verschillende kleurzones. Sinds 2021 hebben we het Vignet van 'Gezond School', als eerste basisschool in Barendrecht. 

CBS de Hoeksteen is één van de 12 basisscholen van de Stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk (PCPO). De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting en verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen PCPO. De Raad van Toezicht houdt zicht op het werk van de directeur-bestuurder. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
205
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De studiedagen voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Dinsdag 20 september

Maandag 31 oktober

Donderdag 23 februari

Vrijdag 24 februari

Donderdag 22 juni

Vrijdag 23 juni

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven