Protestants Christelijke Basisschool De Ark

Klipper 108 -109 2991 KM Barendrecht

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Je mag zijn zoals je bent

om te worden wie je bent,

maar nog niet kunt zijn;

en je mag het worden op

jouw manier

in jouw tijd.


‘Van klein naar groot vaarbewijs!’

Met ons onderwijs dagen wij elke leerling uit om vanuit een breed aanbod dat wij bieden op zoek te gaan naar zichzelf. De kinderen maken een ontdekkingstocht om te onderzoeken waar hun talenten en mogelijkheden liggen. Respect voor onszelf en de ander staat daarbij voorop waarbij de liefde voor God en de naaste een centrale rol innemen. Onze kernwaarden zijn bij dit alles leidend.

- Veiligheid als basisvoorwaarde. Als kinderen lekker in hun vel zitten, staan ze open om tot leren te komen.

- Kwaliteit. We zien het als onze opdracht om kinderen klaar te stomen voor deze maatschappij en ze 'wortels en vleugels' mee te geven. Dit door goed onderwijs te verzorgen en te werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

- Samen werken en samen groeien. De kracht zit hem in onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Met elkaar geven we ons onderwijs vorm en we leren van en met elkaar, zodat we elke dag een beetje beter zijn dan gisteren.

- Eigenheid. De Ark is in beweging, net als de wereld om ons heen. Met een open blik zijn we steeds op zoek naar datgene wat bij ons past.

- Passie. We werken vanuit ons hart aan de reis die de kinderen maken om zichzelf te leren kennen en zich te ontwikkelen. We denken in kansen en mogelijkheden. Dit zodat we kunnen toewerken naar (gelukkige) kinderen die keuzes kunnen maken.

We werken met moderne methoden en coöperatieve werkvormen waarbij onderzoekend en ontwerpend leren een centrale rol innemen. Onze leerkrachten zijn gedreven om binnen een professionele cultuur het onderwijs betekenisvol aan te kunnen bieden en kinderen uit te dagen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Samenwerken en samen groeien
  • Eigenheid
  • Passie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven