De Trinoom

Olmenwede 1 2993 GG Barendrecht

  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom
  • Schoolfoto van De Trinoom

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als de groepsleerkracht afwezig is wordt bij voorkeur vervanging geregeld vanuit het team. In de gevallen dat er geen vervanger beschikbaar is worden de leerlingen over andere groepen verdeeld. In het uiterste geval, als er geen groepsleerkracht beschikbaar is en de kinderen niet verdeeld kunnen worden, vragen wij u uw kind(eren) thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het uitgangspunt van ons onderwijs is dat elk kind uniek is en zijn eigen combinatie heeft van eigenschappen en mogelijkheden. Daarom werkt ieder kind op zijn eigen niveau en wordt het niet tegengehouden: wie verder wil en verder kan, krijgt daartoe alle mogelijkheid. Daar wordt een kind enthousiast van: het wordt bevestigd in het eigen kunnen. Voor iedere leerling worden per vakgebied leerdoelen in een groepsplan opgenomen. De verwerkingsstof en de instructies door de leerkracht worden afgestemd op deze leerdoelen. Op De Trinoom kunnen de leerlingen binnen duidelijke kaders keuzes maken met betrekking tot hun werk. Deze kaders worden vastgesteld en bewaakt door de leerkracht en hebben bijvoorbeeld betrekking op de totale hoeveelheid werktijd,het niveau waarop het werk verricht moet worden, de vakken die per dag behandeld worden en de gedragsregels tijdens de werktijd. Binnen deze kaders hebben de leerlingen keuzevrijheid met betrekking tot het materiaal waarmee ze aan de slag gaan, de hoeveelheid tijd die ze aan hun taak besteden, of ze samenwerken of alleen werken, of ze aan hun eigen tafel werken of met montessorimateriaal op een kleedje.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op De Trinoom kunnen de leerlingen binnen duidelijke kaders keuzes maken met betrekking tot hun werk. Deze kaders worden vastgesteld en bewaakt door de leraar en hebben bijvoorbeeld betrekking op de totale hoeveelheid werktijd, het niveau waarop het werk verricht moet worden, de vakken die per dag behandeld worden en de gedragsregels tijdens de werktijd. Binnen deze kaders hebben de leerlingen keuzevrijheid met betrekking tot het materiaal waarmee ze aan de slag gaan, de hoeveelheid tijd die ze aan hun taak besteden, of ze samenwerken of alleen werken, of ze aan hun eigen tafel werken of met Montessorimateriaal op een kleedje.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Trinoom kunnen de leerlingen binnen duidelijke kaders keuzes maken met betrekking tot hun werk. Deze kaders worden vastgesteld en bewaakt door de leraar en hebben bijvoorbeeld betrekking op de totale hoeveelheid werktijd, het niveau waarop het werk verricht moet worden, de vakken die per dag behandeld worden en de gedragsregels tijdens de werktijd. Binnen deze kaders hebben de leerlingen keuzevrijheid met betrekking tot het materiaal waarmee ze aan de slag gaan, de hoeveelheid tijd die ze aan hun taak besteden, of ze samenwerken of alleen werken, of ze aan hun eigen tafel werken of met Montessorimateriaal op een kleedje.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Trinoom is een onderdeel van het samenwerkingsverband RIBA (Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard).

Alle scholen van RIBA hebben een ondersteuningsprofiel opgesteld.

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband, Passend Onderwijs en ondersteuningprofielen verwijzen wij u door naar www.wsnsriba.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven