De Trinoom Basisschool

Olmenwede 1 2993 GG Barendrecht

  • Schoolfoto van De Trinoom Basisschool
  • Schoolfoto van De Trinoom Basisschool
  • Schoolfoto van De Trinoom Basisschool
  • Schoolfoto van De Trinoom Basisschool
  • Schoolfoto van De Trinoom Basisschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De resultaten van de eindtoets zijn lager uitgevallen dan verwacht. Uit analyse blijkt dat 30% van de leerlingen in 2017 lager heeft gescoord op de eindtoets dan de score die nodig is voor het vervolgonderwijs van het schooladvies.

Hierbij de kanttekening dat basisschoolopbrengsten in totaal breder zijn dan de weergegeven scores van de eindtoets:

- De Trinoom scoort hoog, bij ouders en kinderen, daar waar het gaat om sociale veiligheid en goed pedagogisch klimaat.

- De resultaten in het voortgezet onderwijs geven een positief beeld, ongeveer 90% van de leerlingen blijkt in het tweede en derde jaar van het vervolgonderwijs op of hetzelfde niveau te zitten.

- Methodetoetsen en observaties geven een positiever beeld van de opbrengsten op verschillende vakgebieden.

- Uit de terugkoppeling van scholen voor Voortgezet Onderwijs blijkt dat onze leerlingen een voorsprong hebben in zelfstandigheid, werkplanning en werkaanpak.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenopbrengsten worden verzameld, geanalyseerd en interventies worden besproken met de coördinatoren op de vakgebieden technisch lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen en vervolgens omgezet in acties per leerjaar of per groep. De tussenopbrengsten worden verzameld door de interne begeleiding en samen met het team wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de tussenopbrengsten te verbeteren en/ of te continueren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven