Dr. Schaepmanschool

Marijkesingel 30 2991 BK Barendrecht

  • Kinderen leren ontdekkend en onderzoekend.
  • De Dr. Schaepmanschool is bekend in Japan door twee documentaires. De school wordt gezien als een voorbeeld van goed, modern onderwijs.

Het team

Toelichting van de school

In deze overzichten krijgt u een beeld van de totale Dr. Schaepmanschool (drie locaties).


Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het Jenaplanonderwijs werken we met stamgroepen.

In onze school hebben we stamgroepen voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar, voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en 9 t/m 12 jaar.

De kinderen zitten dus meestal drie jaar in dezelfde groep en maken daar de ontwikkeling door van jongste in de groep, naar middelste en oudste in de groep.

In iedere fase leren kinderen nieuwe dingen. Samenwerken, hulp vragen en hulp bieden is normaal in onze school.

Kinderen leren hun eigen kwaliteiten kennen en waarderen en ze zien die van de andere kinderen. Er wordt ontdekt dat je door goede samenwerking meer kunt bereiken.

Verantwoordelijkheid nemen, ondernemen, creëren,  presenteren, reflecteren en verantwoording afleggen zijn andere vaardigheden die de kinderen op onze school leren.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven