Dr. Schaepmanschool

Marijkesingel 30 2991 BK Barendrecht

  • Kinderen leren ontdekkend en onderzoekend.
  • De Dr. Schaepmanschool is bekend in Japan door twee documentaires. De school wordt gezien als een voorbeeld van goed, modern onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

"Op een Jenaplanschool leren kinderen samenleven".

Natuurlijk zijn de basisvaardigheden als rekenen en taal heel belangrijk, maar als jenaplanschool willen we meer!

Onze maatschappij vraagt om creatieve mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. Mensen die doorzettingsvermogen hebben en die kunnen reflecteren op hun handelen, mensen die zicht hebben op hun kwaliteiten en hun ontwikkelpunten kennen. Mensen die ondernemend zijn. Mensen die oog hebben voor anderen en andere meningen weten te respecteren. Mensen die willen werken aan een mooie samenleving. Deze vaardigheden leren de kinderen ook op onze school.  

Ons onderwijs is eigentijds, dynamisch en uitdagend! Komt u eens kijken op onze school?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanonderwijs: samen leren
  • Goed onderwijs
  • Leren is leuk
  • Je groeit op de Schaepman
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal kinderen op onze school vertoont weer een stijgende lijn, nadat grote groepen 8e jaars de school hebben verlaten

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
302
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven