Openbare Basisschool De Zeppelin

Middeldijkerplein 3 2993 DL Barendrecht

  • Openbare Daltonschool in Carnisselande, Barendrecht
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Zeppelin
  • Heldere afspraken over hoe wij met elkaar omgaan.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen hebben de Zeppelin in het jaar 2023 gewaardeerd met een 8,0

Daar zijn we blij mee. Wij streven er altijd naar dat het welbevinden van de kinderen optimaal is! We geloven ook dat het altijd beter kan en daar blijven we ons best voor doen.

We onderzoeken steeds wat de achterliggende argumenten zijn en doen ons best om wat beter kan ook beter te maken.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons op deze peiling was voldoende om wat conclusies te trekken. Uiteraard zijn wij blij als ouders tevreden zijn, en hopen wij van harte dat ouders die minder tevreden zijn dit ook duidelijk kenbaar maken aan de school. Het komende jaar (22-23) willen we dan ook met wat concrete vragen aan de ouders zien te achterhalen hoe we de tevredenheid kunnen verhogen.

Met het cijfer 7,6 zijn we redelijk tevreden, maar het kan altijd beter en daar doen we ook ons best voor!

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven