Openbare Basisschool De Driehoek

Kouwenhoven-akker 14 2994 AS Barendrecht

  • rekensommetjes
  • maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en  . . . .
  • lekker naar buiten
  • school is de weg naar . . . !
  • over de wereld valt heel veel te leren

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de samenvatting van de leerlingtevredenheidspeiling. De Driehoek hecht veel waarde aan deze peiling. Wij laten deze peiling iedere twee jaar uitvoeren. Tevens nemen de kinderen jaarlijks deel aan een onderzoek vanuit Kwink waarmee het welbevinden gemeten wordt. 
Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hiernaast vindt u de uitslag van de laatst afgenomen oudertevredenheidspeiling. 

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven