Openbare Basisschool De Tweemaster

Schoener 120 2991 JN Barendrecht

  • Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij een boekwinkel in school. Verder houden we een voorleeswedstrijd.
  • De groepen gaan naast de schoolreis ook op excursie.
  • Vanaf groep 5 t/m 8 werken de
leerlingen met Chromebooks. Zoals
de verwerking van rekenen en begrijpend lezen.
  • De leerlingen van obs de Tweemaster volgen techniek circuit in alle groepen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Tweemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 hebben we in de groepen 6 t/m 8 de leerlingtevredenheidspeiling van Vensters afgenomen.
Uit deze peiling is gebleken dat de kinderen een hoge waardering geven aan onze school namelijk een 7.8 Uit deze leerlingtevredenheidspeiling is gebleken dat de kinderen zich veilig voelen en dat ze zeer tevreden zijn over wat ze op school leren, over de uitleg van de leerkrachten en over de hulp die de leerkrachten bieden wanneer dit nodig is.

We hechten er veel waarde aan om te weten wat de kinderen goed vinden op school en welke verbeterpunten zij aangeven.
Eén keer in de zes weken komt de leerlingenraad bijeen. Uit de groepen 6 t/m 8 zitten een aantal kinderen in deze leerlingenraad.

Zij zijn klankbord voor hun groep en voelen zich verantwoordelijk voor de school.
Tijdens deze bijeenkomsten denken ze mee over wat er verbeterd zou kunnen worden, opperen ze ideeën en werken deze ideeën uit.

Tevredenheid
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om een realistisch beeld te krijgen van de oudertevredenheid was het aantal respondenten helaas te laag.
Hierdoor kan er een vertekend beeld ontstaan van het resultaat.
We gaan er vanuit dat ouders die de tevredenheidspeiling niet ingevuld hebben, tevreden zijn over de school.
Het uiteindelijke resultaat zal dan vermoedelijk iets hoger uitvallen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven