Openbare Basisschool de Barchschole

Beukenlaan 24 7244 BB Barchem

  • Kindgericht aanbod, waarbij interactie kind-leerkracht en kind-kind van belang is. Doelgericht werken in kleine groepjes in nabijheid.
  • Kinderen leren vanuit doen naar toepassen en begrip te komen. Dit start bij de verwonderwijs en de nieuwsgierige onderzoekende houding.
  • Het gezien worden op alle momenten van de dag maakt dat je kunt zijn wie je bent.
  • Leren leren, samen ontdekken en samenwerkend leren bevordert het begrip

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het blijkt wederom bij nagesprekken dat sommige kinderen aangeven zich toch niet echt gepest te voelen, geen spullen worden vernield, maar soms de schuld bij de ander wordt neergelegd om te voorkomen dat iemand boos op hen wordt. Dit is ook gelegd naast de eigen verantwoordelijkheid die we van kinderen vragen om zelf ook eigenaar te zijn om een probleem op te lossen. Sommige kinderen hebben het optreden van de leerkracht niet altijd nodig, maar vinden het fijn als een probleem voor hen wordt opgelost i.p.v. dat ze zelf dit proberen. (Dit blijkt uit navragen bij de kinderen).

We bieden op school in leerjaar 5 en 6 het programma Rots en Water aan naast de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit de methode KWINK. 

Ieder schooljaar wordt de sociale veiligheid van leerlingen gemeten via ZIEN. Daarnaast zetten we ook met regelmaat de vragenlijsten in van WMK-PO en PO Vensters. 

De analyse inclusief een plan van aanpak van Zien wordt altijd uitgewisseld met de inspectie (sociale veiligheid). Deze zijn in de inspectieonderzoeken als voldoende beoordeeld. 

In mei 2022 is er een interne audit geweest. De kinderen geven aan graag naar school te gaan en zich gezien en veilig te voelen. Ze geven de school een 8,3.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zetten vragenlijsten in van PO-venster, WMK-PO en ook eigen gemaakte Forms of ouderavonden om de ouders te peilen. Wij volgen hier minimaal hiervoor de wettelijk voorgeschreven termijnen, maar vullen deze regelmatig aan met extra momenten om ouders te peilen. Daarnaast hebben we MR vergaderingen en OV vergaderingen waarbij ook personeel altijd vraagt aan deze ouders om mee te denken in het onderwijs. In  mei 2022 is er ook een interne audit geweest waarbij de ouders hebben aangegeven tevreden te zijn met de school. De vragenlijsten zijn altijd anoniem en beide ouders van de kinderen ontvangen een mogelijkheid om deze vragenlijst in te voeren. Dit blijkt in de praktijk vaak door één persoon uit een gezin te worden gedaan. De respons lijkt hierdoor laag, terwijl de gezinnen wel betrokken zijn. Er is een respondent die de school een score van een 8 geeft, maar alle deelvragen met 1 en 2 gescoord heeft. Het vermoeden is dat de schaalscore door deze respondent verkeerd geïnterpreteerd is waardoor de gemiddelden op de vragen wat lager uitvallen. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven