cbs De Schalmei

Noordakker 50 8314 AH Bant

Schoolfoto van cbs De Schalmei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Maandag 4 maart 2013 hebben wij de uitslag van de Eindtoets ontvangen. Groep 8 heeft een uitstekend gemiddelde van 539,2 behaald. De school behoort tot schoolgroep 4. Dit heeft te maken met de achtergrond van onze leerlingen. Het gemiddelde van deze schoolgroep is 536,6. Met een gemiddelde van 539,2 zitten wij ruim boven het gemiddelde van de schoolgroep. We zitten zelfs boven de bovengrens van 538,6.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven