Openbare Basisschool 't Ienster

Camminghastraat 11 9162 EK Ballum

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Ienster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een vakleerkracht sport en beweging ondersteunt de leerkrachten bij  het vak lichamelijke oefening.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is voor obs 't Ienster een beschrijving van passend onderwijs geworden dat al van oudsher plaatsvindt. De Friese eilanden hebben al jaren passend onderwijs. Op obs 't Ienster is dit niet anders. In elke groep zijn één of meerdere leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften die of geïndiceerd zijn of waarvan onderzoek aantoont dat zij aangepast onderwijs nodig hebben. In de loop der jaren heeft passend onderwijs een plek gekregen binnen het onderwijs op onze school. Met hulp van onderwijsassistentes, ambulante begeleiding, inzet van PGB's en eigen opgebouwde expertise weten we elk jaar weer zorg te dragen voor onderwijs op maat opdat geen enkele leerling naar de wal hoeft.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven