Daltonschool 't Hazzeleger

Siemen de Jongstrjitte 4 8561 DP Balk

  • Schoolfoto van Daltonschool 't Hazzeleger
  • Schoolfoto van Daltonschool 't Hazzeleger
  • Schoolfoto van Daltonschool 't Hazzeleger
  • Schoolfoto van Daltonschool 't Hazzeleger
  • Schoolfoto van Daltonschool 't Hazzeleger

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als team van Daltonschool ’t Hazzeleger zijn we blij met de uitkomsten van de oudertevredenheidsenquête.
We krijgen als rapportcijfer een 8,1. Een mooi cijfer!  
Dat cijfer is het gemiddelde van onderstaande onderdelen:  
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid): 8,4  
Onderwijsleerproces: 7,7  
Informatie & communicatie: 7,7  
We vinden het ook heel belangrijk om de mening van onze kinderen te peilen. Daarvoor gebruiken we de vragenlijsten van de Kanjertraining. Daaruit is gebleken dat de kinderen zich veilig voelen op school en dat ze lekker in hun vel zitten. Fijn dat zowel ouders als kinderen positief zijn over de positieve sfeer bij ons op school. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een goede leerontwikkeling bij ons op school.  Als school blijven we altijd in ontwikkeling om in een prettige sfeer goed onderwijs te blijven bieden aan al onze kinderen. Een mooi proces!  
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven