katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

Siemen de Jongstrjitte 4 8561 DP Balk

  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs dat het beste bij hen past. Hierbij is het resultaat van de CITO-eindtoets één van de onderdelen om te komen tot een goede keuze voor een school van Voortgezet Onderwijs, evenals het zicht van de leerkracht op de leerling.

Voor een kleine school als de onze is het lastig om een constant gemiddelde niveau op de CITO-eindtoets te bewerkstelligen. Toch proberen we zo goed mogelijk onze kinderen te begeleiden binnen hun ontwikkeling om te komen tot een goed passende vervolgstap. Voor ons is het belangrijk om de kinderen over een langere periode goed te volgen hoe zij zich ontwikkelen om aansluitend passende interventies te plegen op die onderdelen van het onderwijsprogramma waar we deze leerlingen nog een stapje verder willen brengen.

Onze school maakt gebruik van de Plaatsingswijzer. Dit betekent dat de uitstroommogelijkheden en -onmogelijkheden van alle leerlingen worden gemonitord met dit instrument vanaf groep 6. Hiermee hebben we duidelijk zicht op de mogelijke uitstroom in de toekomst en kunnen we tijdig daar waar nodig aanpassingen plegen in het onderwijsaanbod ofwel de wijze van aanbieden.

Natuurlijk werkt de school met een methode onafhankelijk Leerlingvolgsysteem. We gebruiken de Cito materialen hiervoor en volgen alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan.

De eindresultaten liggen de afgelopen jaren op het (landelijk) niveau. De onderwijsinspectie heeft de school in het basisarrangement geplaatst.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als de kinderen na 8 jaar de "Sint Ludgerusschool" verlaten gaan de meester kinderen naar de CSG in Balk. Tevens zijn er enkele kinderen de afgelopen jaren naar de volgende scholen gegaan: RSG (Sneek), Bogerman Collega (Sneek), Nordwin (Sneek).

De afgelopen jaren zijn de kinderen als volgt naar de verschillende niveaus van Voortgezet Onderwijs gegaan:

- VMBO : 51,9 %

- HAVO : 29,6 %

- VWO :  18,5 %

Er zijn na enkele jaren onderwijs bijna geen kinderen welke geplaatst moesten worden op een ander niveau.

De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, de adviezen van de leerkrachten en de wens van kind en ouders vormen de basis voor het gesprek over het vervolg van elk kind na de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven