katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

Siemen de Jongstrjitte 4 8561 DP Balk

  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs dat het beste bij hen past. Hierbij is het resultaat van de CITO-eindtoets één van de onderdelen om te komen tot een goede keuze voor een school van Voortgezet Onderwijs, evenals het zicht van de leerkracht op de leerling.

Voor een kleine school als de onze is het lastig om een constant gemiddelde niveau op de CITO-eindtoets te bewerkstelligen. Toch proberen we zo goed mogelijk onze kinderen te begeleiden binnen hun ontwikkeling om te komen tot een goed passende vervolgstap. Voor ons is het belangrijk om de kinderen over een langere periode goed te volgen hoe zij zich ontwikkelen om aansluitend passende interventies te plegen op die onderdelen van het onderwijsprogramma waar we deze leerlingen nog een stapje verder willen brengen.

Onze school maakt gebruik van de Plaatsingswijzer. Dit betekent dat de uitstroommogelijkheden en -onmogelijkheden van alle leerlingen worden gemonitord met dit instrument vanaf groep 6. Hiermee hebben we duidelijk zicht op de mogelijke uitstroom in de toekomst en kunnen we tijdig daar waar nodig aanpassingen plegen in het onderwijsaanbod ofwel de wijze van aanbieden.

Natuurlijk werkt de school met een methode onafhankelijk Leerlingvolgsysteem. We gebruiken de Cito materialen hiervoor en volgen alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan.

De eindresultaten liggen de afgelopen jaren op het (landelijk) niveau. De onderwijsinspectie heeft de school in het basisarrangement geplaatst.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als de kinderen na 8 jaar de "Sint Ludgerusschool" verlaten gaan de meester kinderen naar de CSG in Balk. Tevens zijn er enkele kinderen de afgelopen jaren naar de volgende scholen gegaan: RSG (Sneek), Bogerman Collega (Sneek), Nordwin (Sneek).

De afgelopen jaren zijn de kinderen als volgt naar de verschillende niveaus van Voortgezet Onderwijs gegaan:

- VMBO : 51,9 %

- HAVO : 29,6 %

- VWO :  18,5 %

Er zijn na enkele jaren onderwijs bijna geen kinderen welke geplaatst moesten worden op een ander niveau.

De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen, de adviezen van de leerkrachten en de wens van kind en ouders vormen de basis voor het gesprek over het vervolg van elk kind na de basisschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zetten zich elke dag weer voor meer dan 100% en met veel plezier in om er voor te zorgen dat ieder kind het onderwijs krijgt dat hij/zij verdiend. De eindresultaten van de school lagen bij het laatste inspectie bezoek op niveau. Daarom werd onze school bij het laatste inspectiebezoek positief beoordeeld. Natuurlijk blijft de school zich steeds ontwikkelen met meerdere school ontwikkel programma's. De ontwikkeling van de school is aan de hand van het concept van de Sterrenschool (5 speerpunten).

Terug naar boven