katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

Siemen de Jongstrjitte 4 8561 DP Balk

  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"
  • Schoolfoto van katholieke basisschool "Sint Ludgerus"

In het kort

Toelichting van de school

Sint Ludgerus ...... een katholieke basisschool, waar je mag geloven met je hart en je handen!

Katholieke basisschool "Sint Ludgerus" te Balk wil een dienende gemeenschap zijn, waar we onze ogen niet sluiten voor de ander, voor de noden dichtbij en in de wereld. We willen een vierende gemeenschap zijn, waar we het mysterie van het leven willen vieren (ook bij verdriet, ziekte en afscheid). We willen een lerende gemeenschap zijn, waar we ons steeds willen laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel.

Dit SchoolVenster van katholieke basisschool "Sint Ludgerus" te Balk geeft u informatie over de school en geeft een overzicht van de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijs inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de leerlingen, die deze school bezoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • katholieke basisschool
  • geloven met hart en handen
  • werken, spelen, vieren, dienen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een katholieke basisschool, welke door 70 leerlingen wordt bezocht. Onze leerlingen komen voornamelijk uit Balk en een klein aantal uit Harich, Kolderwolde, Wijckel en Sloten.

Binnen onze school hebben we dit schooljaar vier basisgroepen gevormd, te weten groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8.

Het accent binnen ons onderwijs ligt op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Vanzelfsprekend bieden wij een onderwijsprogramma aan dat voldoet aan alle kerndoelen. De manier waarop we dat doen moet kinderen uitdagen de eigen talenten te ontdekken (Ik wist niet dat ik dit kon) en verder te ontwikkelen. Belangrijke kernbegrippen hierbij zijn: zelfbewust, zelfverantwoordelijk, ontdekken, ondernemen, onderzoeken, betrokken.

Ons doel is de leerlingen zelfstandig en weerbaar te maken voor hun verdere reis door het leven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft zelf geen voor- en naschoolse opvang georganiseerd. De kinderen / ouders / verzorgers kunnen gebruik maken van de plaatselijke kinderopvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven