Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Boomsestraat 4 6613 AH Balgoij

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Roncalli

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of verlof en vervanging door een collega niet mogelijk is, vragen wij vervanging aan bij de Centrale Vervangerspool Ingenium. Doorgaans is een invaller beschikbaar. Door het toenemend lerarentekort moeten we soms een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld het verdelen van kinderen over twee groepen. In uiterste nood doen wij een beroep op u en vragen wij u of u uw kind thuis kunt houden. Uiteraard krijgt u dan op tijd bericht. Indien geen opvang voorhanden, is uw kind gewoon welkom op school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe zijn onze kansrijke combinatiegroepen samengesteld?

Wij werken in drie groepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Tijdens het zelfstandig werken worden er verschillende vakgebieden aangeboden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de periode dat kinderen op de basisschool zitten, dienen zij in totaal 7520 uur onderwijs te krijgen. Wij hanteren een indeling van 940 uur per jaar in de groepen 1 t/m 8.

Onder wereldoriëntatie valt aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, natuur/biologie, techniek, verkeer en burgerschap.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs passend onderwijs geven. Voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met de intern begeleider, ouders en het Centrum Passend Onderwijs van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur. Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Toelichting op de aanwezige gediplomeerde specialisten bij ons op school (zie onderstaand schema).

Intern begeleider:

De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het   (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van leerkrachten.  

Rekenspecialist:

De rekenspecialist is een leerkracht die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied rekenen-wiskunde zodat hij of zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het reken-wiskunde onderwijs in de school te coördineren. Dit kan zijn op klassenniveau, leerkrachtniveau, zorgniveau en teamniveau.

Leerkrachtondersteuner:

De werkzaamheden van een leerkrachtondersteuner bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van groepjes leerlingen en/of individuele leerlingen op verschillende vakgebieden. De groepsleerkrachten blijven de eindverantwoordelijkheid houden voor hun groep en leerlingen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven