Christelijke Basisschool Betrouwen

Mjumster Wei 12 9243 SJ Bakkeveen

  • Lekker buiten spelen op het grote plein
  • Samen overleggen
  • Techniekonderwijs wordt bij ons op school gegeven door een vakdocent en hoort bij ons brede aanbod.
  • Bij wereldoriĆ«ntatie werken wij met de methode Blink. Een erg leuke methode waar kennis en onderzoek wordt gecombineerd.
  • Wij vieren op school de christelijke feesten. Met Palmpasen gaan de kinderen uit de onderbouw door het dorp en bezoeken oudere mensen.

In het kort

Toelichting van de school

"Er is meer tussen lezen en schrijven en dat maakt ons bijzonder"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
47
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven