Kindcentrum De Bakelaar

Schoolstraat 35 5761 BV Bakel

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bakelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bakelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bakelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bakelaar
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Bakelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het Venster van Kindcentrum De Bakelaar in Bakel.

Onze school besteedt veel aandacht aan een veelzijdige ontwikkeling van de kinderen. In ons kindcentrum is onderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang onder één dak.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren met: hoofd, hart en handen. Daarom krijgen de kinderen niet alleen les in rekenen, taal en lezen maar ook expressieve vorming, sociaal-emotionele vorming, muzikale vorming krijgen veel aandacht. Natuurlijk staat centraal dat een kind met plezier naar school gaat, en we zullen er dan ook alles aan doen om dat te realiseren. Op het einde van de basisschool is het van groot belang dat er een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs is. Dan spelen ook de resultaten van de kinderen individueel en de school als totaal een belangrijke rol. Door middel van een leerlingvolgsysteem bewaken we nauwgezet de resultaten van de kinderen en passen ons onderwijs tijdig aan als dat nodig is. Zodoende komen we op het eind van groep 8 niet voor verrassingen te staan en kunnen alle kinderen naar een school voor voortgezet onderwijs die bij hun past.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Bakelaar. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Bakelaar is de laatste jaren vrij stabiel maar dit jaar licht groeiend.

Op 1 oktober van schooljaar 2017-2018 stonden 323 leerlingen ingeschreven.

De prognose voor het nieuwe schooljaar laat een lichte groei zien. We verwachten op 1 oktober 2018 ongeveer 330 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
332
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven