De Kleine Kapitein

Bernhardstraat 2 A 5761 BJ Bakel

Schoolfoto van De Kleine Kapitein

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging

In voorkomende gevallen wordt een vervanger vanuit de eigen Vervangerspool ingezet.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Heterogene groepen: samenwerken in bouwen

Vanaf schooljaar 2017-2018 werken wij in bouwen. De onderbouw (groep 0, 1 en 2), de middenbouw (groep 3, 4 en 5) en de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) Dit betekent dat er 2 onderbouwgroepen zijn, twee midden- en twee bovenbouwgroepen. De groepen zijn evenwichtig samengesteld qua leeftijd, verdeling jongens/meisjes en talenten.

Wij zien het samenstellen van groepen met meerdere leeftijden als een grote meerwaarde. Jong en oud leren van en met elkaar. Wij gunnen het elk kind om een keer de jongste te zijn en enthousiast te worden van hetgeen het anderen ziet leren. "Dat wil ik ook!". Wij gunnen het elk kind om ook een keer de oudste te zijn en te mogen laten zien wat het kan. Om de opgedane kennis toe te passen en een ander iets uit te leggen. Dit is de hoogste vorm van leren (ook wel metacognitie genoemd). In deze groep mag elk kind zichzelf zijn, er zijn immers zoveel verschillen. 

Alle kinderen werken gedurende acht schooljaren toe naar de einddoelen van het basisonderwijs. Leerkrachten kennen de leerlijnen, weten waar elk kind staat en wat de volgende stappen in ontwikkeling zijn. ZIj verzorgen instructies op maat (individueel en aan groepjes) en begeleiden de kinderen bij het oefenen van de vaardigheden, het maken van keuzes en plannen van het werk. De leerkracht spreekt hen aan op hun kwaliteiten en talenten waardoor elk kind wordt uitgedaagd.

De bouwgroepen werken onderling veel samen. Naast het werken in de eigen klas kan het ook zijn dat kinderen instructies volgen in de andere groep. Doordat het kind drie jaar in dezelfde bouw werkt is het vertrouwd met de omgeving en bekend met de werkwijze. Leerkrachten en andere professionals die samenwerken in de bouw kennen het kind goed en weten wat werkt, dit heeft een gunstig effect op de ontwikkeling.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Terug naar boven