Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

Papegaaistraat 4 1171 TK Badhoevedorp

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen de ASKO-scholen zijn daarover de volgende afspraken gemaakt:

 • Het is niet wenselijk dat de directie voor de klas gaat staan op dagen dat zij ambulant is om andere taken ten behoeve van de school te doen.
 • Ook is het niet gewenst dat personeelsleden met speciale taken, zoals Intern Begeleider (IB-er) en/of ICT-coördinator, een groep overnemen op de dagen dat zij zijn vrij geroosterd ten behoeve van deze speciale taken.
 • Het verdelen van leerlingen over andere groepen kan incidenteel en voor een hele korte periode een oplossing zijn. Maar regelmatig en voor langere periode is niet gewenst. Ook dit weer om overbelasting te voorkomen en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen.
 • Een groep naar huis sturen kan en mag alleen onder strenge voorwaarden plaats vinden. Dat dit laatste ook geen goede oplossing is, zullen we niet ontkennen. Wanneer de schoolleiding uiteindelijk besluit om een groep naar huis te sturen, zal dit minimaal een dag van tevoren met een brief aan de ouders worden medegedeeld. Hierbij wordt melding gemaakt dat bij onoverkomelijke problemen leerlingen altijd op school zullen worden opgevangen. Er wordt gestreefd de leerlingen niet langer dan een dag naar huis te sturen. Duurt de ziekte enkele dagen, dan zal een andere groep van een niet zieke leerkracht één dag niet naar school kunnen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 1-2 zitten samen in één groep.

Over het algemeen streven wij verder naar klassen met een enkele groep (bijv. groep 3A, groep 4A enz)

Soms kan het wel eens voorkomen dat door het aantal leerlingen in twee jaargroepen een combinatieklas geformeerd moet worden.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bron:Inspectie van het Onderwijs

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven