Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

Papegaaistraat 4 1171 TK Badhoevedorp

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Wie zijn wij?

Wij zijn de?Rooms Katholieke basisschool Dr. Plesman.? De Dr. Plesmanschool ligt in de groene zone omgeven door een rustige wijk in Badhoevedorp. Een dorp dat, van oudsher, sterk is verbonden met de luchtvaart en de bedrijvigheid op en rond Schiphol. Onze school is daarom vernoemd naar de belangrijkste Nederlandse?luchtvaartpionier?Dr. Albert Plesman. Een?man die symbool stond voor?daadkracht?en?kennis.?Een man?die met zijn?energieke?benadering veel voor elkaar heeft gekregen. Het zijn deze eigenschappen die we als team uitdragen binnen ons onderwijs. Op deze website nemen wij u mee op een vlucht die wij uw kind op onze school aanbieden. Wij laten u kennis maken met een bijzondere school, onze moderne lesmethoden en de unieke en gezellige sfeer.?

Albert Plesman

Albert Plesman was begin twintigste eeuw nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Nederlandse militaire luchtstrijdkrachten (toen de "militaire luchtvaartafdeling" genoemd).?? Zijn inspanningen leidden op 7 oktober 1919 tot de oprichting van de N.V. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM), waarvan Plesman eerst administrateur en later directeur werd. Na de Tweede Wereldoorlog werd Plesman benoemd tot president-directeur van de KLM. Na het herstel van de door de oorlog geleden schade werd het bedrijf onder zijn leiding een luchtvaartmaatschappij van grote allure,?en dat is tot de dag van vandaag zo?gebleven.?

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Leerplezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft tussen 2015 en 2017 door verschillende oorzaken roerige jaren meegemaakt. De koers van de school is in 2017-2018 aangepast en een duidelijke missie en visie opgesteld. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren op orde op orde. Er heerst rust en duidelijkheid in de school. Leerlingen leren leren onder begeleiding van kwalitatief goede leraren. Er heerst een verbetercultuur van elke dag een beetje beter.

In 2019-2020 is er een keerpunt geweest met meer aanmeldingen in de groepen 1, waardoor onze groepen t/m groep 3 goed gevuld zijn. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven