Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

Papegaaistraat 4 1171 TK Badhoevedorp

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze pagina van de Dr. Plesmanschool, de katholieke basisschool in Badhoevedorp.

Op onze school zitten leerlingen vanuit Badhoevedorp, Sloten en Lijnden, maar ook vanuit de aangrenzende buitenwijken van Amsterdam (de Aker en Nieuw Sloten) 

Wij zijn een traditionele school met aandacht voor iedere leerling. In de groepen werken we zoveel mogelijk op drie verschillende niveaus. Daarnaast gebruiken wij vanaf groep 1 de methode "uitgestelde aandacht" Er wordt dan gewerkt met een stoplicht. Leerlingen die op die momenten extra uitdaging of aandacht nodig hebben komen dan aan hun trekken.

Op onze school werken wij ook met de Kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Respect voor een ieder staat bovenaan in ons vaandel.

Wij zijn ook een sportieve school. Aan verschillende sportevenementen in het dorp nemen wij deel. Daarnaast spelen onze jongens en meisjes uit groep 7 en 8 ieder jaar mee in het Amsterdams Straatvoetbaltoernooi. Begin 2015 zal er een "Schoolplein 14" op ons schoolplein worden gerealiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Katholieke basisschool
  • Normen en waarden belangrijk
  • Sportief, creatief ,eigentijds
  • Werken op niveau leerling
  • Kanjertraining

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
169
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven