Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

Papegaaistraat 4 1171 TK Badhoevedorp

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Dr Plesmanschool voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn de Rooms Katholieke Basisschool Dr. Plesmanschool.

De Dr. Plesmanschool ligt in de groene zone omgeven door een rustige wijk in Badhoevedorp. Een dorp dat van oudsher sterk verbonden is met de luchtvaart en de bedrijvigheid op en rond Schiphol. Onze school is daarom vernoemd naar de belangrijkste luchtvaartpionier: Dr. Albert Plesman. Een man die symbool stond voor daadkracht en kennis. Een man die met zijn energieke benadering veel voor elkaar heeft gekregen. Het zijn deze eigenschappen die we als team uitdragen binnen ons onderwijs.

Op onze website www.plesmanschool.nl nemen we u mee op een vlucht die wij uw kind op onze school aanbieden. We laten u kennismaken met een bijzondere school, onze moderne lesmethoden en de unieke en gezellige sfeer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren leren
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Leerplezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft tussen 2015 en 2017 door verschillende oorzaken roerige jaren meegemaakt. De koers van de school is in 2017-2018 aangepast en een duidelijke missie en visie opgesteld. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren op orde op orde. Er heerst rust en duidelijkheid in de school. Leerlingen leren leren onder begeleiding van kwalitatief goede leraren. Er heerst een verbetercultuur van elke dag een beetje beter.

In 2019-2020 is er een keerpunt geweest met meer aanmeldingen in de groepen 1, waardoor onze groepen t/m groep 3 goed gevuld zijn. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
170
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven