Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Burg Amersfoordtlaan 61 1171 DM Badhoevedorp

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022/2023 hebben de leerlingen van de bovenbouw de leerling-tevredenheidsvragenlijst ingevuld van Scholen met Succes.  De resultaten hiervan vindt u in de bijlage. Om het jaar wordt deze vragenlijst afgenomen. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eens per twee jaar wordt zowel onder ouders, medewerkers als leerlingen een enquête afgenomen door Scholen met Succes met als doel de tevredenheid en de sociale en fysieke veiligheidsbeleving te monitoren.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven