Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Burg Amersfoordtlaan 61 1171 DM Badhoevedorp

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

De Oranje Nassau School is een basisschool die ondanks zijn grootte, een "dorps" karakter heeft weten te behouden. Zowel het monumentale pand als de goede sfeer die het team met de leerlingen weet neer te zetten, voelen als een "warm bad".  Naast de cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan cultuur (muziek, museumbezoek, creatieve workshops) als natuur en milieu (eigen kippen, moestuin, kas, doe-lab). 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Oranje Nassau School stijgt al een aantal jaren. Als één van de oorzaken hiervan zien wij het toenemen van het aantal jonge gezinnen in Badhoevedorp als gevolg van nieuwbouw. Het sluiten van een school in Badhoevedorp zorgt daarnaast voor zij-instromers. 

In het schooljaar 2021-2022 starten wij met zeven kleutergroepen , twee groepen 8 en verder van elk leerjaar drie groepen. Wij werken met heterogene kleutergroepen, wat wil zeggen dat de leerjaren 1 en 2 bij elkaar in één groep zitten. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
603
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven