OBS Den Biekûrf

Broeksestraat 4 A 4269 VA Babyloniënbroek

  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
  • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2020 is de KanVas afgenomen bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Deze leerlingen vormen tezamen de bovenbouwgroep en zitten in één lokaal. De tweede afname is i.v.m. de corona-perikelen verlaat.

Het overzicht geeft een mooie score. Leerlingen voelen zich veilig op OBS Den Biekurf.

Slechts één leerling gaf aan zich niet prettig te voelen als gevolg van een sociaal-emotionele kloof. Met deze leerling en de groep wordt regelmatig een gesprekje gevoerd ter ondersteuning. Dit werpt zijn vruchten af.

De veiligheidsbeleving is hoog. Geen van de leerlingen ervaart agressie of angst hiervoor en niemand ervaart problemen in de groep

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar wordt aan ouders gevraagd een vragenlijst betreffende veiligheid in te vullen. In maart 2021 is de vragenlijst Sociale Veiligheid van WMK-PO uitgezet.

De respons op de Vragenlijst was 83%. Dat is een uitstekend responspercentage waardoor de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de meningen van de respondenten geven.

Alle onderdelen zijn door de ouders beoordeeld met een voldoende tot goed. Sterke punten zijn:

  • Mijn kind voelt zich veilig in het schoolgebouw
  • De school zorgt ervoor, dat mijn kind niet te maken heeft met (geen last heeft van) pesten
  • De leraar is toegankelijk als ik problemen wil bespreken

Het team van OBS Den Biekurf is bijzonder trots op deze score!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven