OBS Den Biekûrf

Broeksestraat 4 A 4269 VA Babyloniënbroek

 • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
 • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
 • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
 • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf
 • Schoolfoto van OBS Den Biekûrf

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Oog voor elk individu
 • Kleinschaligheid
 • Rijke leeromgeving
 • Sociaal veilig klimaat
 • Betrokkenheid eigen leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Start en eind van een schooldag

De school begint

Vanaf 8.15u en 12.45u mogen de leerlingen spelen op het plein. Vanaf 08.20 uur en 12.50 uur is de deur voor de kleuters open. Om 8.25u en 12.55u gaat er een bel dat het signaal geeft dat de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar binnen mogen. De jassen en tassen worden opgehangen en de leerlingen gaan naar de eigen groep. De leerlingen zeggen de leerkracht gedag door bij binnenkomst een hand te geven. De ouder(s) van de leerlingen van de onderbouwgroep mogen in de ochtend even meelopen. Het is prettig om het kind op zijn of haar gemak te stellen en een praatje te maken met de juf. Om 8.30 uur en 13.00 uur starten we met de lessen.  

Pauze

Halverwege de ochtend is er een pauze waarin tijd is om te eten en te drinken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een zo gezond mogelijk tussendoortje meenemen. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Dan is het is de bedoeling dat leerlingen voor de ochtendpauze naast het drinken, iets van groente of fruit meenemen naar school.   

De school gaat uit

De leerkracht van de onderbouw loopt met de leerlingen naar buiten en zorgt dat de leerlingen bij het poortje worden opgehaald. De leerlingen van de midden- of bovenbouw gaan zelf naar huis. De leerlingen en leerkracht zeggen elkaar einde van de dag gedag door een hand te geven.

 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er zijn op school diverse protocollen opgesteld voor als we met bepaalde zaken te maken zouden hebben. Enkele voorbeelden van zulke protocollen zijn:

 • Overlijden
 • Anti-pestprotocol
 • Schorsen en verwijderen
 • School en scheiding

Terug naar boven