Sint Franciscus-School

Babborgaplein 3 b 6909 DW Babberich

  • Schoolfoto van Sint Franciscus-School
  • Schoolfoto van Sint Franciscus-School
  • Schoolfoto van Sint Franciscus-School
  • Schoolfoto van Sint Franciscus-School

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen leren
  • samen leven
  • open communicatie
  • adaptief onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In tegenstelling tot het landelijke beeld steeg het leerlingenaantal op onze school. Dit is mede te danken aan een niet verwachte instroom vanuit het Duitse Elten, Rees, Hüthum en Emmerich. Behalve uit Babberich bezoeken ook kinderen uit Zevenaar, Lobith, Tolkamer en Spijk onze school.

De prognose voor de komende jaren laat zien dat de aantallen redelijk stabiel blijven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven