Basisschool St. Aloysius

Kerkstraat 32 3741 AK Baarn

 • Prachtig gebouw uit 1921
 • Onthulling nieuw Logo St. Aloysius
 • Muzieklessen elke vrijdag en muziekpresentatie met inzet van een muziekdocente van de Muziekgarage uit Baarn
 • Groep 5 t/m 8 drie dagen naar Austerlitz
 • Projectdagen 2020/2021 "Wij zijn allemaal kunstenaars" met inzet van onze vakdocente Kunst en cultuur

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolvenstersite van de Basisschool St. Aloysius in Baarn.

Basisschool St. Aloysius (de Aloysiusschool) is een katholieke school, maar staat open voor kinderen van andere gezindten of kinderen van niet godsdienstige ouders. De school staat aan de Kerkstraat, centraal in Baarn en is goed bereikbaar.

Omdat de wereld verandert, veranderen wij mee. We proberen binnen onze school vernieuwend en creatief bezig te zijn, waarbij we uiteraard de goede zaken behouden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren en zullen dat altijd blijven vinden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Betrokken
 • Professioneel
 • Cultuur
 • Vreedzaam
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Onze leerlingen komen m.n. uit Baarn en wonen dichtbij de school. Ouders kiezen vaak voor onze school op basis van de berichten die ze horen van andere ouders, informatie op de website of door een rondleiding in de school.

Op dit moment zitten er ongeveer 275 leerlingen op onze schol. Deze groep leerlingen is nu verdeeld over 11 groepen. De gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 25 leerlingen per groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Met alleen de gedachte aan veiligheid ben je er niet, er moet naar gehandeld worden.

De St. Aloyius moet vooral een veilige school zijn waar geen plaats is voor (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, vandalisme en diefstal. Van ieder, die bij de school betrokken is, wordt verwacht dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. Ook moet zorgvuldig worden omgegaan met de omgeving van de school als ook de school zelf.

In het Sociaal Veiligheidsplan met de bijlagen "Anti-Pestprotocol" en "Gedragsprotocol" staat beschreven hoe dit wordt gedaan.

Het jaarlijks tevredenheidsonderzoek van Vensters onder ouders en leerlingen geeft een beeld hoe onze schoolsamenleving en onderwijs ervaren wordt door ouders en leerlingen. De onderzoeksresultaten worden in verschillende geledingen besproken en van daaruit worden verbeterpunten opgepakt.

Terug naar boven