Nieuwe Baarnsche School

Vondellaan 2 3743 HZ Baarn

  • Ruim, duurzaam, comfortabel, transparant. 
Een fantastische leeromgeving.
  • Ruime lokalen en veel werkplekken buiten het lokaal.
  • Grote gymzaal met fijne akoestiek en voorzien van alle toestellen en materialen.
  • Rondom het gebouw veel speelruimte die uitnodigend is ingericht.
  • Een fijne, grote ruimte waar we met de hele school elkaar kunnen ontmoeten.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij de NBS proberen we altijd vervanging bij verlof intern op te lossen of met een van onze vaste invallers.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerlingen worden gegroepeerd op basis van leeftijd in leerstofjaarklassen. Er is een interne peergroup voor(Hoog)begaafde kinderen.
Vanaf groep 1 t/m groep 8 worden kinderen een dagdeel begeleid in deze peergroup, op de NBS het Leerlab genoemd. Jaarlijks nemen tussen de 60 à 70 leerlingen deel aan het Leerlab. Deelname in groep 1 t/m 4 gebeurt aan de hand van screening en observaties. Vanaf groep 5 is voor deelname aan het Leerlab o.a. een IQ van 130 of hoger een vereiste. De afname van het IQ onderzoek kan in overleg met ouders op school worden afgenomen. In de kleuterbouw wordt de Quickscan afgenomen om de HB leerlingen vroegtijdig te signaleren. De RT op de NBS is van hoogwaardige kwaliteit en wordt gegeven door een drietalspecialisten op dit gebied. De RT richt zich op diverse vakgebieden en levert maatwerk. Er is o.a. expertise op het gebied van lezen, spellen, rekenen, schrijven/fijnmotoriek, executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het schooljaar 2021-2022 is ruimte om 60 à 70 leerlingen per blok in de RT te plaatsen.
De aanwezige problematieken zijn een afspiegeling van de maatschappij (zoals; dyslexie, AD(H)D, dyscalculie, HB, autisme, gedragsproblemen, problemen met executieve functies, taal-spraak, motoriek, beelddenken, hoog sensitiviteit, vechtscheiding enz.).De afgelopen zes jaar zijn er geen verwijzingen geweest naar het SO of SBO.
Door de integrale preventieve aanpak, de inzet van specialisten en middelen, zijn wij op de NBS structureel goed in staat de leerlingen zelf de zorg te bieden die zij nodig hebben om binnen Baarn onderwijs te blijven volgen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven