Nieuwe Baarnsche School

Vondellaan 2 3743 HZ Baarn

  • Ruim, duurzaam, comfortabel, transparant. 
Een fantastische leeromgeving.
  • Ruime lokalen en veel werkplekken buiten het lokaal.
  • Grote gymzaal met fijne akoestiek en voorzien van alle toestellen en materialen.
  • Rondom het gebouw veel speelruimte die uitnodigend is ingericht.
  • Een fijne, grote ruimte waar we met de hele school elkaar kunnen ontmoeten.

Het team

Toelichting van de school

Alle groepen hebben elke week muziek van een vakdocent.

Alle groep hebben een keer in de twee weken theater van een vakdocent.

De groepen 3 t/m 8 heeft een keer in de twee weken een blokuur handvaardigheid van een vakdocent.

De groep 3 hebben een of twee keer per week gymnastiek van een vakdocent en een keer buitenspelen.

De groepen 4 t/m 8 hebben twee keer per week gymnastiek van een vakdocent.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt opgevangen binnen het team door collega's, onderwijsondersteuners en onderwijsassistenten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De RT op de NBS is van hoogwaardige kwaliteit en wordt gegeven door een drietalspecialisten op dit gebied. De RT richt zich op diverse vakgebieden en levert maatwerk. Er is o.a. expertise op het gebied van lezen, spellen, rekenen, schrijven/fijnmotoriek, executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. In het schooljaar 2021-2022 is ruimte om 60 à 70 leerlingen per blok in de RT te plaatsen.De aanwezige problematieken zijn een afspiegeling van de maatschappij (zoals; dyslexie, AD(H)D, dyscalculie, HB, autisme, gedragsproblemen, problemen met executieve functies, taal-spraak, motoriek, beelddenken, hoog sensitiviteit, vechtscheiding enz.).De afgelopen zes jaar zijn er geen verwijzingen geweest naar het SO of SBO.

Door de integrale preventieve aanpak, de inzet van specialisten en middelen, zijn wij op de NBS structureel goed in staat de leerlingen zelf de zorg te bieden die zij nodig hebben om binnen Baarn onderwijs te blijven volgen.

Elk kind heeft ontwikkelingsgelijken nodig. Voor hoogbegaafde leerlingen hadden we onze onderwijsaanpassing, het Leerlab.

Voor nu noemen we de nieuwe opzet voorlopig ‘Leerlab 2.0’.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Versterken doorgaande lijn EDI, Coöperatief leren, Wetenschap en techniek en doorgaande lijn Engels

Versterken aanbod uitdagende leerlijnen.

Opstarten aanpak vernieuwde Leerlab (Van het werken in de Plusgroep naar het werken met ondersteuningsgroepen)


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven