OBS Dalton de Uitkijck

Margrietstraat 2 3742 RC Baarn

 • Heerlijk schaatsen in de winter. Plezier en bewegen!
 • 9 oktober was een feestdag, het gebouw bestond 10 jaar!
 • Schoolfoto van OBS Dalton de Uitkijck
 • Schoolfoto van OBS Dalton de Uitkijck
 • Schoolfoto van OBS Dalton de Uitkijck

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van OBS DKC Dalton de Uitkijck!

Zoekt u een school voor uw kind? Wilt u meer weten over DKC basisschool de Uitkijck?

In het schoolvenster vindt u veel actuele informatie waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens van DUO, van de inspectie en uiteraard van de school zelf. Openbare basisschool dalton de Uitkijck is de enige openbare basisschool binnen Baarn. 

Samen leren met plezier!

Dat is de kern OBS DKC Dalton de Uitkijck

SAMEN       samen spelen en leren in wisselende groepjes,

LEREN        leren te leren binnen een duidelijke structuur met individuele aandacht 

PLEZIER     plezier hebben in het leren zelf verantwoordelijk te worden

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Dalton
 • Kwaliteit
 • Samen leren met plezier
 • Plezier
 • Gepersonaliseerd leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool DKC De Uitkijck is een kleurrijke school met een grote diversiteit aan leerlingen.

Aankomend schooljaar starten we met een dalton kind centrum in samenwerking met kinderopvang Wonderland en Het Baarnsch Lyceum. We willen een doorgaande lijn creëren voor de kinderen van 2 tot 18 jaar in een gebouw. 

Verbinding en samenwerking

De directies van de beide scholen zijn blij met deze mogelijkheid om niet alleen ruimte te delen, maar ook om onderwijskundig samen te werken, in het bijzonder in de leeftijdscategorie 10-14. Het is een mooie kans om een verbinding te maken die aansluit op de bestaande samenwerking tussen De Uitkijck en de peuterspeelzaal en BSO Wonderland. Het voornemen van De Uitkijck is om na de zomer te starten met een 'Dalton Kind Centrum', waarbij de basisschool, peuterspeelzaal en BSO gaan werken vanuit dezelfde kernwaarden.  Centrum voor ontmoeting en onderwijs

Ook wethouder Prakke is enthousiast over het plan. "Vanuit het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs, waar we nu mee bezig zijn, is dit een hele mooie samenwerking. Hiermee geven we verdere invulling aan de oorspronkelijke doelstelling voor het gebouw van De Uitkijck; een centrum voor ontmoeting en onderwijs."

In schooljaar 2016-2017 is een meer- en hoogbegaafden peergroup gestart op de Uitkijck. Onder leiding van een specialist worden deze kinderen op hun eigen niveau uitgedaagd. Dit concept is uniek voor Baarn en regio. Voor kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging biedt de Uitkijck verschillende mogelijkheden. 

Aankomend schooljaar starten we ook met een klusklas op de Uitkijck. Kinderen die vaardig zijn in het werken met hun handen worden onder leiding van een specialist uitgedaagd om zich hier verder in te ontwikkelen. Ook dit concept is uniek voor Baarn en de regio.

Wij werken binnen onze school met 3 verschillende Units. Er is een onderbouw Unit 0-1-2-3, een middenbouw Unit 4-5-6 en een bovenbouw Unit 7-8, dit is ook een voorbeeld hoe wij proberen de muren naar beneden te halen en een doorgaande lijn te creëren op pedagogisch en didactisch gebied. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Dit heet onderwijstijd. Scholen mogen niet minder les geven dan de verplichte onderwijstijd. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en verschilt per sector.

Minimum aantal uren

Volgens de wet zijn scholen verplicht leerlingen een minimum aantal lesuren per jaar aan te bieden. Scholen bepalen zelf de schooltijden, zolang wordt voldaan aan de urennorm die de overheid heeft opgesteld. Voorwaarden voor verplichte onderwijstijd zijn dat het moet gaan om:

 • begeleid onderwijs
 • het moet deel uit maken van het verplichte onderwijsprogramma
 • het moet uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van het onderwijspersoneel

Normuren basisonderwijs

Onderbouw minimaal 3.520 uurbasisonderwijs (bovenbouw) 3.760 uur

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven