Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus

Huissen 4 5991 PX Baarlo (Limburg)

  • Het gebouw is zo ontworpen dat het passend is bij ons jenaplanconcept. Het is een vriendelijk, open en licht gebouw.
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplan Basisschool De Omnibus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar is er een tevredenheidsonderzoek dat we door een extern bureau uit laten voeren. In 2021 is het laatste onderzoek geweest.

Onder het personeel hadden we een respons van 100%. Bij ouders was dat 64% en bij kinderen (bovenbouw) 84%.

Hieruit komt naar voren dat de kinderen de school met een 8,3 uitermate positief beoordelen. Zowel ouders als medewerkers beoordelen de school met een 8,1.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Iedere twee jaar is er een tevredenheidsonderzoek dat we door een extern bureau uit laten voeren. In juni 2021 is het laatste onderzoek geweest

Voor meer informatie ligt het rapport op school ter inzage.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven